پیرو اطلاعیه مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ و انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله پذیرش سراسری برای مهر ماه سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۸، بدین وسیله اصلاحات و کدرشته محل‌های جدید، علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مربوط، به شرح جداول ذیل اعلام می‌گردد.
آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت نموده‌اند، می‌توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.
لازم به توضیح است با توجه به اینکه تقاضای برخی از مؤسسات آموزش عالی برای اعلام رشته‌های جدید، از سوی دفتر گسترش آموزش عالی در دست بررسی است، لذا جداول کدرشته محل‌های جدید آن مؤسسات به عنوان اصلاحات سری دوم، همزمان با شروع انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (رشته‌های با آزمون)، در دهه سوم مرداد ماه منتشر خواهد شد، و داوطلبان می‌توانند با مشاهده آن رشته‌محل‌ها، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش مجدد رشته‌های انتخابی خود در آن مقطع زمانی اقدام نمایند.
 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور