یکی از روشهای جدید مطالعه و یادگیری روش مردر (Murder) نام دارد . مردر از حروف اول شش مرحلهٔ آن تشکیل یافته است که عبارتند از:

  1. حال وهوا (Mood):

منظور این است که پیش از شروع به مطالعه و یادگیری حال و هوای آن را پیدا کنید.یعنی سر حال وآماده یادگیری باشید و تا پایان مطالعه این حالت را حفظ کنید. به این منظور سعی کنید با ایجاد حالت آرمیدگی عضلانی بر اضطراب خود غلبه کرده و افکار مثبت را جانشین افکار منفی و شک تردیدهای بیهوده سازید. بطور کلی در این مرحله باید زمینه را برای مطالعه موثر آماده کنید؛ یعنی برای مطالعه برنامه بریزید، زمان بندی کنید و حواس خود را بر یادگیری متمرکز کنید.
 

  1. درک و فهم (Understand):

در این مرحله بکوشید تا آنجا که ممکن است، مطالبی را که می‌خوانید به طور عمیق درک کنید. از میزان  کیفیت درک خود آگاه باشید و مطالبی را که خوب نفهمیده‌اید، با علامت گذاشتن مشخص کنید تا در مراحل بعدی مجددا به سراغ آنها بروید.
 

  1. یادآوری (Recall):

آنچه را که در هر مرحله خوانده و فهمیده اید، به یاد آورید.در این مرحله با استفاده از تخیل، تفسیر و تحلیل مطالب به یادگیری مطلب کمک کنید. همچنین بکوشید تا مطلبی را که خوانده اید به زبان خود بازگو کنید و نکات مهم را مشخص کنید. 

  1. کشف و هضم (Detect and Digest):

در این مرحله مطالبی که در مراحل قبل نفهمیده‌اید، مراجعه کرده و به یادگیری آنها و کشف ارتباط بین مطالب با یکدیگر بپردازید. مطالب پیچیده را به اجزای ساده‌تر تجزیه کنید و برای فهم آنها از منابع معتبر دیگر کمک بگیرید.

  1. بسط و گسترش (Expand):

مطالبی را که می‌خوانید به آن چه که قبلا‏ٌ آموخته‌اید، ارتباط داده و به آن شاخ و برگ دهید و سؤال‌هایی نظیر این سؤال‌ها را از خود بپرسید:
ـ اگر به نویسنده‌ی مطلب دسترسی داشتید، از او چه سؤال‌هایی می‌پرسیدید؟
ـ چگونه می‌توانید آنچه را که آموخته‌اید، برای دیگران قابل فهم سازید؟
ـ چگونه می‌توانید از اطلاعاتی که کسب کرده‌اید، در عمل استفاده کنید؟
 

  1.  مرور وپاسخ دادن (Review and Respond):

فعالیت اصلی مرور کردن به یادآوردن آموخته ها، توجه به نکات مهم، و سعی در پاسخ دادن به سوال های قبلا طرح شده، و تمرکز کردن بر هدف های یادگیری است. هدف عمده  این مرحله از یادگیری رفع نواقص راهبردهای مطالعه برای کاربردهای آتی است. در این مرحله همچنین سعی کنید تا اشتباههایی را که در امتحان مرتکب شده اید تحلیل کنید و برای یادگیری آنها راهبردهای دیگری برگزینید.