در قسمت پایانی این سلسله از مقالات و پس از بیان مراحل اول و دوم مطالعه زیست شناسی برای کنکور یعنی مطالعه اولیه و مرور به توضیح مرحله سوم مطالعه زیست شناسی یعنی مرحله تست زنی می پردازیم.

پ- تست‌زنی

یکی دیگر از کارهای مهمی که برای نتیجه‌گیری بهتر در درس زیست‌شناسی حتماً باید انجام دهید، تست‌زنی است. تست‌زنی هم مانند مرور، مراحل مختلفی دارد. شما باید پس از مطالعه‌ی هر درس و در پایان ساعات مطالعه‌ی روزانه، تست‌زنی موضوعی(تست زنی آموزشی) کنید تا خود و نحوه‌ی مطالعه‌تان را محک بزنید. بعد از این تست‌زنی می‌توانید در پایان مرور هفتگی یا ماهانه نیز مبادرت به تست‌زنی کنید. در اردیبهشت و خرداد و روزهای مانده به آزمون سراسری نیز باید تست‌زنی سرعتی(تست زنی سنجشی) داشته باشید.

Unknown Objectدر هر کدام از این تست‌زنی‌ها هم حتماً باید اشکالات خود را به‌خوبی و به صورت تشریحی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. حتماً بعد از بررسی سؤالات، نکته‌های هر تست را در حاشیه‌ی درس مربوط یا در دفتر نکته‌برداری خود یادداشت کنید. حتماً در تست زدن به این نکته توجه داشته باشید که تست‌ها را با دقت تمام مطالعه کنید؛ زیرا یکی از راهکارهای موفقیت در تست‌زنی این درس، آن است که به نکات توجه زیادی داشته باشید.

این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که تک تک کلمه‌ها در این درس می‌توانند یک نکته‌ی تستی باشند. کنار تست‌های نکته‌دار و مهم علامت بزنید تا اگر دوباره خواستید آن کتاب یا سؤالات را مرور کنید، وقت خود را روی تست‌های ساده و راحت تلف نکنید و بیش‌تر روی تست‌های مهم و نکته‌دار کار کنید. بعد از تست زدن، پاسخ‌نامه‌ی تشریحی آن را حتماً مطالعه کنید تا به اشکالات خود به‌خوبی پی ببرید. هنگام تست زدن، درصدتان را حساب کنید و سعی کنید که هر بار این درصدها بهتر از بار قبل باشد.

نکته بسیار مهمی که در این زمینه بایستی به آن توجه ویزه ای داشته باشید ایتن است که در حل تست زیست‌شناسی، دقت روی درک و فهم متن سؤالات، اهمیت بیش‌تری دارد. برای بهتر شدن مهارت‌تان در این زمینه، تست طراحی کنید. انجام این کار، یک روش خیلی عالی است که در ابتدای کار شاید کمی مشکل به نظر برسد، ولی به‌تدریج به این موضوع عادت می‌کنید. این کار برای سریع و خوب زدن تست، بسیار مؤثر و کارآمد است؛ زیرا در طراحی تست، شما دنبال گزینه‌های غلط می‌گردید که این موضوع باعث می‌شود گزینه‌های غلط برای‌تان ملموس‌تر شود و در جلسه‌ی آزمون آن‌ها را راحت‌تر تشخیص بدهید. تست‌هایی که طراحی می‌کنید، ترجیحاً به صورت ترکیبی و خیلی مفهومی باشند تا همخوانی بیش‌تری با تست‌های آزمون سراسری داشته باشند؛ مثلاً وقتی سؤالی را از یکی از فصل‌های سال دوم طرح می‌کنید، گزینه‌هایش را از فصل‌های دیگر سالهای دیگر هم بیاورید.

در این درس برای تست‌زنی، بررسی تست‌های آزمون‌های سراسری، بسیار مهم و تاثیرگذار است. بارها دیده شده است که سؤالات سال‌های قبلی با مجموعه‌ای از تغییرات جزئی در گزینه‌ها یا صورت سؤال، به صورت پرسش جدیدی در آزمون اخیر، مطرح می‌شوند. تقریباً نیمی از پرسش‌ها در این درس در سال‌های قبل به نحوی (مثلاً به صورت پرسش‌های مشابه) آمده است که این امر خود اهمیت مرور و بررسی تست‌های سال‌های اخیر آزمون‌های سراسری را در درس زیست‌شناسی نشان می‌دهد؛ پس بهترین منبع برای آمادگی بیش‌تر در آزمون‌های سراسری، نمونه‌سؤالات آزمون‌های سراسری سال‌های قبل است که باید در فاصله زمانی باقیمانده تا آزمون سراسری آن‌ها را با دقت هرچه تمامتر بررسی کنید.