مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرش ۲۲۳ هزار و ۱۹۵ در دوره کاردانی فنی و حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت نام و انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۸ روز پنجشنبه، ۷ شهریور ماه ۹۸ پایان پذیرفت .

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار اولیه گزارش شده، تعداد ۴۱ هزار ۲۷۴ داوطلب در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کرده‌اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: تعداد ۲۲۳ هزار و ۱۹۵ داوطلب در دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته می شوند.