در این بخش هم مانند بخش قبلی به بیان چند مانع اصلی دیگر در فرایند تندخوانی می پردازیم:

برگشت خوانی
 برگشت خوانی، یعنی برگشتن به کلمات یا خطوط قبلی و دوباره خواندن آنها که بسیاری از داوطلبان به دلیل وسواس زیاد در مطالعه آن را انجام می‌دهند. این عادت غلط، یکی از بدترین و وقت گیرترین عادت‌های نامناسب در مطالعه است که باید از بین برود. برای اینکه مشکل برگشت خوانی خود را بر طرف کنید، سعی نمایید که وسواس در مطالعه را از خود دور کنید؛ زیرا برگشت خوانی، بیشتر در میان داوطلبانی اتفاق می‌افتد که مدام گمان می‌کنند مطلب یا مطالب قبلی را بخوبی یاد نگرفته‌اند یا آن مطالب در ذهنشان ثبت نشده است.

راه آسان این است که کارتی را تهیه کنید و بعد از خواندن هر پاراگراف، کارت را روی آن قرار دهید تا دوباره به آن برنگردید. سعی کنید که با قرار دادن کارت، دیگر به عقب باز نگردید؛ اما اگر باز هم دچار استرس شدید، مطلب قبلی را برای خودتان توضیح دهید یا نکات کلیدی‌اش را برای خود بازگو کنید. حتماً به خود بگویید: «من دارم خلاصه نویسی می‌کنم و چندین بار مجبورم که این مطالب را مرور کنم؛ پس فعلاً لازم نیست که دوباره به عقب برگردم؛ در حالی که اطمینان دارم آن را بخوبی یاد گرفته‌ام».

میدان دید محدود
یکی از موانع تندخوانی، این است که با یک کانون دید محدود و بی‌انعطاف، مطالعه کنید؛ چون چشم‌­هایتان را عادت داده‌اید که هر بار فقط یکی دو کلمه را ببینند. این امر سرعت شما را شدیداً کم می‌کند. یک داوطلب خوب اجازه نمی‌دهد که چشمش بیش از یک لحظه روی چند کلمه یا نشانه مکث کند. بهترین توصیه در این زمینه، آن است که برای دیدن بیش از یک کلمه در هر بار، از حرکت دادن سر جلوگیری کنید و فقط چشم‌های خود را حرکت دهید.