با توجه به تفاوت سختی و آسانی سوال ها در یک آزمون ،برای ایجاد تعادل و عدالت از یکسری روش های آماری استفاده میکنند که اصلی ترین این روش ها هم ترازی است.

. ?همترازی به این صورت اعمال میشود :
در ازمون مربوطه یکسری سوال های مشترک و یکسری سوال های متفاوت دسته بندی شده است ‌که تعداد سوال های مشترک بیشتر از سوال های متفاوت است و براساس آنها عملکرد داوطلب‌ها را مقایسه میکنند.

. ?همترازی در کنکور امسال چگونه اعمال شد:
به این صورت که اگر دو داوطلب به سوال های مشترک کنکور نظام قدیم و نظام جدید به صورت یکسان جواب داده بودند، برای مشخص شدن رتبه عملکرد داوطلب را در پاسخ به سوال های متفاوت مقایسه کردند

. ?مثلا اگر عملکرد داوطلب های نظام قدیم در پاسخ به سوال های متفاوت ضعیف بود این مفهوم را میرساند که سوال های آن ها سخت بوده بنابراین سوالات غیرمشترک تاثیر کمی در رتبه ی آن ها داشت.

. ✨نکته ی مهم✨
. ?همترازی قبلا بر روی رتبه ی شما اعمال شده است و هیچ اهمیتی در انتخاب رشته شما ندارد. گول تبلیغات بعضی افراد بیسواد و سودجو را نخورید.