گام ششم:
براى آماده ساختن حافظه،  بین مطالبی که خوانده‌ای و آنچه که از قبل می‌دانی یا بین مطالبی که در حال حاضر  می‌خواهی به خاطر بسپاری، ارتباط و تداعی معانی برقرار کن؛ مثلاً برای به خاطر سپردن آثار دکتر اسلامی ندوشن، می‌توان این جمله ساده را ساخت: «روزها، جام جهان بین ندوشن از آواها و صفیر سیمرغ خبر می‌دهد»؛ یا می‌توان از روش سر واژه سازی استفاده کنی و با مجموعه آثار یک شاعر یا نویسنده، یک کلمه خاص بسازی؛ در واقع تداعى معانى آگاهانه و کنترل شده، دقیقاً همان حافظه تربیت شده و قابل کنترلى را ایجاد مى‏کند که به دنبال آن هستی.

گام هفتم:

«ریلکسیشن» می‌تواند در به خاطر آوردن مطالب، به خصوص وقتی دچار اضطراب شده‌ای، بسیار مفید باشد. برای ریلکسیشن، لازم است که چشم‌هایت را ببندی و بدنت را به ترتیب از سر تا نوک انگشتان پا آرام و رها کنی. ماندن در حالت ریلکسیشن می‌تواند بین ۳ تا ۱۰ دقیقه به طول انجامد. دقت کن که در این مدت، قرار نیست که بخوابی؛ بلکه اعضای بدن و ذهنت آرام و رها می‌شوند تا بتوانی مطالب آموخته شده را بهتر به خاطر بیاوری یا برای فراگیری مطالب جدید آماده شوی.